Můžete nás nenávidět. Můžete nás odmítat. Možná nám nebudete rozumět.Možná nevíte o naší existenci. My můžeme pouze doufat, že nás nebudetesoudit, protože my bychom nikdy nesoudili vás. Nejsme zločinci. Nejsmenarkomani. Nejsme naivní děti. Jsme jeden obrovský, globální kmen arodina, která přesahuje práva a zákony vytvořené člověkem, přesahujemísto i čas samotný. Jsme silní a pevní.

Zrodili jsme se ze zvuku. Už zdaleka slyšitelný, ohlušující, hřmícírytmus srovnatelný s matčiným srdcem, která ve svém lůně ze železa,oceli a drátů konější vlastní dítě. Vracíme se do tohoto lůna, kde si vhorku, vlhkosti a tmě uvědomujeme, že jsme si všichni rovni. Vracíme senejen k temnotě a k sobě samým, ale i k hudbě, která do nás vráží svojisilou a prochází skrz naše duše: všichni jsme si rovni. A někde okolo35Hz pociťujeme ruku Boží na našich zádech, tlačící nás dopředu, nutícínás k posílení naší myslí, těla a naší duše. Nutící nás k podánípomocné ruky, spojení s dalšími lidmi okolo nás a sdílení tohotonekontorolovatelného štěstí, které cítíme při vytváření této magickébubliny, která nás – na jeden večer – dokáže ochránit před hrůzami,zvěrstvy a zneuctíváním okolního světa. Jsou to právě tyto nejsilnějšíokamžiky, kvůli kterým tu každý jsme.

Stále a stále se shromažďujeme v klubech, skladištích nebo budováchktere jste vy opustili pro nic za nic a dáváme jim na jednu noc život.Silný, pulzující chvějící se život ve své nejčistší, nejintenzivnější anejsilněji prožité formě. V těchto provizorních prostorách se zbavujemebřemena nejistoty před budoucností, kterou jste vy nedokázalistabilizovat a zajistit pro další generace. Snažíme se uvolnit ze všechokovů, všech překážek a omezení, které jste vy vytvořili pro klid svojíduše. Snažíme se přepsat naprogramované kódy, které do nás zapisujeteihned od momentu našeho narození. Kódy, které nás vedou k nenávisti, ksouzení, vedou nás k tomu, aby jsme se chovali tak, jak je to pro vásnejvýhodnější. Kódy, které nás nutí dělat to, co řeknete vy. Kódy,které nám říkají, že musíme jíst z lesklé stříbrné vidličky to, čím násnakrmíte, místo toho, abysme udržovali při životě vlastníma rukama.Kódy, které nutí zavírat naše oči a duše, místo toho, abysme je široceotevřeli.

Vždy, než slunce dosáhne svého vrcholu a začne odhalovat tuto vámivytvořenou pokroucenou realitu, my budeme divoce tančit s našimi bratrya sestrami při příležitosti oslavy svých životů, naší kultury a hodnot,ve které věříme my – Mír, Láska, Svoboda, Tolerance, Jednota, Harmonie, Sebevyjádření, Zodpovědnost a Respekt.

Našim nepřítelem je ignorance. Naší zbraní je informace. Našim zločinemje porušování a poměřování se s jakýmkoliv zákonem, kterým máte potřebuzastavit nás před oslavami naší existence. Ale veřte tomu, přestožemáte tu moc přerušit konkrétní párty v konkrétní noc v konkrétní zemina této nádherné planetě, nikdy se vám nepodaří zastavit naši globálníparty. Nemáte přistup k tomuto vypínači, ať už si myslíte cokoliv.

Hudba se nikdy nezastaví. Tlukot srdce nikdy nevymizí. Party nikdy neskončí.

Jsem raver, a toto je můj manifest.